Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den učitelů

28. března si každoročně připomínáme Den učitelů a ani v Praze 13 tomu letos nebylo jinak. V obřadní síni radnice ocenil starosta David Vodrážka spolu s místostarostkou Marcelou Plesníkovou 34 zaměstnanců základních i mateřských škol včetně Domu dětí a mládeže, kteří převzali pamětní list, medaile i finanční odměnu.

 „Dnešní setkání bylo především o poděkování všem, kteří se vzdělávání dětí věnují. Školy zažívají již více než dva roky nestandardní situaci, stejně jako my všichni. Přes všechna omezení, distanční výuku, přechod na on-line a teď příchod ukrajinských dětí se maximálně věnují vzdělávání všech dětí bez rozdílu a je mi ctí dnes všem oficiálně poděkovat a předat symbolické ocenění,“ řekl starosta David Vodrážka.

„Všechna školská zařízení si poslední dva roky prošla neuvěřitelně náročným obdobím a v současnosti opět čelí nové výzvě v podobě příchodu stovek dětí z Ukrajiny. Naše radnice provoz škol, školek i volnočasových zařízení intenzivně podporuje, přičemž se snažíme pružně, včas a účinně reagovat na všechny změny, které se dějí. Ze srdce děkuji pedagogům, ale samozřejmě i nepedagogickým zaměstnancům školských zařízení za jejich vysokou profesionalitu, pracovitost, obětavost a nadšení,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková.

Lucie Steinerová