Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Když voda neteče…

V úterý 29. března došlo k havárii vodovodního řadu v ulici Líšnická a téměř celá městská část se ocitla bez dodávek vody. Svým rozsahem se jednalo o nejrozsáhlejší havárii na území Prahy 13, zasaženo bylo více než 77 tisíc odběratelů. Důvody havárie, postup opravy a další souvislosti přináší vyjádření generálního ředitele Pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose.

Vážení obyvatelé Prahy 13,

obracím se na vás jakožto ředitel společnosti, která vám pitnou vodu dodává, s osobní omluvou. Velmi dobře si uvědomuji, jaké komplikace způsobuje, když nejsme schopni vám poskytnout službu, na kterou jste zvyklí. Pokusím se vám stručně vysvětlit, že komplikace, které taková havárie způsobí nám, nejsou o nic menší.

Odpoledne 29. března jsme zjistili, že na jednom z páteřních přivaděčů o průměru 800 milimetrů, který k vám dodává vodu, dochází k významnému úniku. Moderní diagnostické metody, které používáme, takovou událost zaznamenají poměrně brzy, přestože k úniku v tomto případě docházelo 6 metrů pod povrchem a nebyl vidět. Takový řad se ale nedá vypnout, jako když doma otočíte kohoutkem. Stovky kubíků vody, které v něm v tu chvíli jsou, si začnou hledat cestu ven. A tak se stalo, že vytékající voda podemlela i vedle položený řad o průměru 600 milimetrů, který rovněž zásobuje vaše pásmo, a ten to nevydržel a rovněž prasknul. Svým rozsahem a dopadem na zásobování byla pro nás havárie v kategorii číslo jedna. To znamená, že jsme ji bez ohledu na jiné probíhající opravy začali řešit okamžitě všemi dostupnými prostředky.

A tím se dostávám k různým zprávám, které jsem zachytil, že na místě hrabe jediný bagřík. Výkopové práce na místě skutečně prováděl pouze jeden bagr s dlouhým ramenem, protože zeminu bylo nutné odvážet a vzhledem k terénu by další bagr překážel pendlujícím nákladním autům. Výkopové práce probíhaly po celou noc, stejně tak jako druhou noc z 30. na 31. března probíhaly práce montážní. Jen pro představu složitosti opravy – vzhledem k velikosti výkopu bylo nutné pro dokopání řadů do jámy spustit menší bagr jeřábem. Po dokončení opravy vodovodu byl proveden jeho důkladný proplach a poté se odebraly vzorky vody, abychom se přesvědčili, že voda je pitná. To bohužel zabralo také nějaký čas.

Příčiny takových havárií jsou různé. V Praze je to nejčastěji vada materiálu. Oba dva řady pocházejí z osmdesátých let minulého století a v pražském měřítku jsou tedy poměrně nové. Bohužel právě v této době se používala na výrobu vodovodních řadů nekvalitní litina. Další častou příčinou havárií je podloží. V Praze se v minulém století stavělo velmi živelně. Vodovodní potrubí z tohoto období je na tom bohužel velmi  odobně a zde byly vodovody zavezeny jakousi navážkou, která nevytváří příliš stabilní podloží.

Mnoho výtek na naši adresu se týkalo zanedbané údržby a nedostatku prostředků, které dáváme na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Stručně vysvětlím, jak je to v Praze s financemi kolem vody. Naše společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury a je zodpovědná za provádění oprav a běžné údržby. Na tyto činnosti jsme v roce 2021 vynaložili 1,508 miliardy korun. Zároveň platíme nájemné městské společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s., která z něj realizuje investice do obnovy vodohospodářského majetku. V roce 2021 toto nájemné činilo 2,921 miliardy korun. Celkem tedy finance, které v minulém roce směřovaly do vodohospodářské infrastruktury v Praze, činily 4,429 miliardy korun, což představuje 64 % všech nákladů zahrnutých do ceny vodného a stočného. Takový objem ani poměr k ceně nemá v České republice obdobu a Praha je tak naprostým premiantem. Bohužel doháníme velký historický dluh a obnovu všech sítí není možné realizovat v rozsahu, v jakém bychom si přáli, protože by to muselo vést k významnému navyšování ceny vodného a stočného. Všechny investiční akce jsou tak velmi pečlivě realizovány podle priorit. A těch je v současné době opravdu hodně a jedná se o klíčové prvky celého systému. Rozsáhlou rekonstrukcí prochází úpravna vody na Želivce i v Podolí, abychom zajistili nejvyšší standard kvality pro pitnou vodu. K rekonstrukci se připravuje Ústřední čistírna odpadních vod Praha, v  následujících letech bude nutné vzhledem k havarijnímu stavu vyměnit páteřní přivaděče z vodárny v Káraném a mnoho dalších.

Krátké vysvětlení bych ještě rád podal k náhradnímu zásobování pitnou vodou. Pro tyto situace máme k dispozici celkem 60 cisteren a 10 autocisteren, které se dovezou na místo a vodu pak doplňují. Havárie podobně velkého rozsahu se stává v průměru jednou za pět let. Souběžně s havárií ve vaší oblasti jsme řešili ještě dvě menší havárie a nemohli jsme tak využít pro vaši potřebu veškeré prostředky. Nicméně na naši žádost o pomoc zareagovali kolegové z Kladna (6 cisternových přívěsů) a severních Čech (3 autocisterny), kteří nám poskytli výpomoc. S rozvozem užitkové vody rovněž pomohli hasiči (6 autocisteren s užitkovou vodou). Takto rozsáhlou oblast není možné přes všechno úsilí plnohodnotně zásobovat a velkou komplikací pro nás je dopravní situace v Praze, protože se nám autocisterny často zdrží v kolonách. Momentálně celou operaci vyhodnocujeme a vezmeme si ponaučení pro příště ohledně organizace doplňování cisteren na místě.

Pokud jste dočetli až sem, doufám, že budete ochotni lépe přijmout mou omluvu. Poděkování za pochopení vám posílám i od těch, kteří dva dny a dvě noci usilovně pracovali na místě v dešti a zimě, i od těch, kteří se střídali ve dvanáctihodinových směnách za volantem autocisteren a najezdili stovky kilometrů. Děkuji rovněž zástupcům Prahy 13 a panu starostovi Vodrážkovi. Jsou lidé, kteří v podobných situacích nadávají a vyhrožují a jsou lidé, kteří se snaží pomoct napjatou situaci zvládnout. To druhé je určitě lepší. Díky zástupcům vaší městské části jsme se například dozvídali, že v některých cisternách došla rychle voda a mohli na to reagovat.

Ještě jednou vám děkuji za pochopení a přeji vám vše dobré.

Petr Mrkos, generální ředitel Pražské vodovody a kanalizace, a.s.