Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

S válečným konfliktem na Ukrajině se zdvihla neuvěřitelná vlna solidarity a je mi ctí alespoň touto cestou poděkovat všem lidem, kteří podali pomocnou ruku a v rámci svých možností stále pomáhají. Vedle oficiálních a systémových cest mám na mysli například rodiny, které uprchlíky ubytovaly. Stovky a tisíce lidí, kteří vlastní cestou zprostředkovali například zaměstnání, zdravotní nebo materiální pomoc konkrétním rodinám. Na radnici stále přichází nabídky pomoci, například pomoc s financováním obědů a svačin pro ukrajinské děti ve školních zařízeních, nabídka jazykových kurzů nebo pomoc s překlady při vyřizování úředních záležitostí. Tito lidé nikdy nebudou na předních stránkách médií, jednoduše činí a já všem alespoň touto cestou děkuji. Pomáhají také firmy, podnikatelé a drobní živnostníci. Velmi si vážím této opravdové lidské solidarity a soudržnosti v naší městské části. Jako jednu z forem poděkování, prosím, přijměte pozvání na nejrůznější veřejné akce, na které vás všechny srdečně zvu a těším se opět na osobní setkání.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13