Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápisy do prvních tříd

Pane starosto, v dubnu proběhly zápisy do prvních tříd, jak se situace ve školách v souvislosti s příchodem ukrajinských dětí vyvíjí?

Zápisy do prvních tříd letos proběhly klasickou formou a budoucí prvňáčci mohli po dvou letech absolvovat klasický zápis do první třídy. Osobní setkání s paní učitelkou přímo ve škole je pro děti velmi důležitá událost a věřím, že také pro rodiče je tento den přínosem. K letošním zápisům do základních škol přišlo více než tisíc dětí a rád bych touto cestou zdůraznil, že naší prioritou je v první řadě celý vzdělávací systém uzpůsobit tak, aby své místo ve školní lavici měl jisté každý kluk i holčička z naší městské části. V souvislosti s ukrajinským konfliktem jsme již od února přijali mnohá opatření tak, aby kvalita výuky v žádném ohledu neklesala. Kapacita základních škol je dostatečná, ukrajinské děti se zápisu zúčastní v červnovém termínu, takže máme jasný přehled, kolik prvňáčků se v září chystá poprvé do školních lavic. Všech deset základních škol je na další rok velmi dobře připraveno. Školy k zapojovaní ukrajinských dětí přistupují aktivně a v mnohých z nich již působí ukrajinští učitelé nebo psychologové. Situace vyžaduje personální opatření, navýšily se provozní i investiční výdaje do škol, ale celou situaci naše základní školy zvládají skvěle a touto cestou všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ze srdce děkuji. O ukrajinské děti se postaráme s maxi - mální možnou péčí a ohleduplným přístupem ke složité situaci, ve které se den ze dne ocitly. Po dvou covidových letech čelí nejen školy další náročné výzvě a jsem si zcela jistý, že vše zvládají v rámci možností skvěle. Ukrajinské děti mají právo na vzdělání, kterého se jim u nás dostane a zároveň pečlivě dbáme na to, aby standardní vysoká kvalita vzdělávání našich dětí touto situací nebyla ovlivněna.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13