Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky! Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.


datum
stanoviště
čas přistavení
14. 5. – so K Fialce – plocha u č. 1219
9.00–12.00
14. 5. – so nám. Na Lužinách
13.00–16.00

Jitka Zámorská, OŽP