Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den evropských autorů

Naše škola společně s dalšími oslavila 27. březen jako Den evropských autorů. Díky tomu, že jsme součástí mezinárodní sítě škol, podíleli jsme se na projektovém dni online s naší partnerskou školou Arangoya z Bilbaa ve Španělsku. Výsledkem poctivé práce našich žáků byla prezentace životopisů čtyř současných evropských spisovatelek z Česka, Španělska, Ukrajiny a Francie, která proběhla v anglickém jazyce. Žáci ve svém příspěvku pracovali také s úryvky děl, představili volné pokračování textů, překrásné ilustrace a velmi nápadité fotografie. Nyní plánujeme, že se podobným způsobem setkáme znovu 9. května u příležitosti Dne Evropy.

Maria Glitzner, ZŠ Parentes