Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O krok dál v Trávě

V rámci projektu Výzvy 58 O KROK DÁL … navštívilo naši školu ve dnech 3. - 4. dubna osm zahraničních kolegů z různých zemí Evropské unie, z Chorvatska, Španělska, Finska a Holandska. Cílem jejich návštěvy bylo poznat, jak funguje naše školství a zároveň se podělit o zkušenosti ze své pedagogické praxe a přiblížit našim pedagogům, jak funguje školství v jejich domovské zemi.

Pondělní dopoledne strávili stážisté s našimi učiteli ve třídách a odpoledne se zúčastnili společné akce Velikonoce nanečisto. Pro děti měli připravené různé hádanky a kvízy spojené s jejich zemí a s tradičními velikonočními zvyky. Večer jsme zakončili společným posezením.
Úterní dopoledne probíhalo ve třídách formou tandemové výuky, do které se lektoři aktivně zapojili a žáci si mohli prakticky vyzkoušet komunikaci v angličtině s rodilými mluvčími. Odpolední workshop vedený zahraničními lektory věnovaný jednotlivým zemím a školské problematice byl přínosný i pro naše pedagogy.
Tato stáž nebyla pouze jednorázovou akcí, ale byla dalším krokem k vytvoření mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými učiteli a navázání přátelských vztahů. Projekt O KROK DÁL... CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002070 je spolufinancován Evropskou unií. Pomocí QR kódu se můžete podívat na video z velikonoční akce.

Ilona Žďárská, FZŠ Trávníčkova