Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasiči jen nehasí

Kromě hašení požárů zasahují hasiči také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.
Sbory dobrovolných hasičů jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby. Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány jako požární sport. Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek, třeba v parcích. Náš sbor se zapojil do této akce v sobotu 15. dubna, sraz dospělých i mladých hasičů byl v Centrálním parku u Sovy a úklid byl naplánován asi na čtyři hodiny. Park jsme prošli celý a snad chvíli bude čistý. Děkujeme všem, kdo se svou účastí podíleli na úklidu.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky