Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací - jaro 2023

Datum Seznam ulic
28. 4.Běhounkova, Blattného, Dominova, Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí), Mezi Školami, NN 4541 (plus poslední oddíl parkoviště)
2. 5. Drimlova (Janského – slepý úsek), Herčíkova, Janského (Červeňanského – Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště u ul. Janského)
3. 5. Borovanského, Janského (Kurzova – Prusíkova), Klausova, Kurzova, Netouškova (pouze rameno do ul. Klausova), Přecechtělova
(Kurzova – Janského)
4. 5.Bašteckého (bez úseku kolem parku), Janského (Červeňanského – Prusíkova), Pavrovského (plus 2 parkoviště), Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova – Pavrovského)
5. 5. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, Nad Dalejským údolím (část), Raichlova (bez dvou slepých úseků), Švejcarovo náměstí

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Je třeba zdůraznit, že tam, kde to situace umožňuje (zejména slepé úseky komunikací), budou umístěny přenosné dopravní značky IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ - začátek úseku a 8b „Zóna s dopravním omezením“ - konec úseku, které vymezují rozsah platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a „B28“) a stejně tak jediná značka (IZ8b „B28“ konec) tento úsek ukončuje.
Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni příslušnými orgány policie. Zároveň mohou probíhat technické úkony Správou služeb hl. m. Prahy. Vozovky se uklízí vč. parkovacích zálivů, pokud zástupce TSK neurčí v den úklidu jinak.

Odbor dopravy