Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jednání o plánovaném rušení poboček České pošty

Pane starosto, jak pokračují jednání o plánovaném rušení poboček České pošty?

S Českou poštou intenzivně jednáme. Rozumím faktu, že je nutné krachující poštu restrukturalizovat a zefektivnit, ale způsob, jaký vedení České pošty, s.p., zvolilo, je velmi bezohledný vůči lokálním podmínkám. Je neuvěřitelné, že v dnešní době takové zásadní rozhodnutí bylo učiněno bez diskuse se starosty a tím pádem bez znalosti místních podmínek. Posledního března jsme obdrželi dopis s rozhodnutím o uzavření poboček na Lužinách a v Petržílkově ulici s platností od prvního července. Ihned jsem svolal mimořádné jednání Rady městské části a shodli jsme se na oficiálním vyjádření nesouhlasu. Poslal jsem dopis také ministru vnitra, do jehož agendy Česká pošta spadá, ten však v odpovědi sdělil, že rozhodnutí o uzavření konkrétních poboček je na rozhodnutí vedení České pošty. Dle jejího zástupce, se kterým jsem osobně jednal, je rozhodnutí dané a pobočky na Lužinách a v Petržílkově ulici budou uzavřeny. Klíčem k uzavření místních pošt byl evidentně nájemní vztah. Pobočky, které jsou umístěny ve starých budovách pošty zůstávají, a tam, kde se platí nájem, mají být zavřeny.

Nicméně jednání stále vedeme v několika rovinách, první je zachovat poštovní služby na Slunečním náměstí, a to především pro dostupnost a bezbariérovost pobočky. Je více než nutné, aby došlo k náležitým úpravám a budovy pošty byly plně bezbariérové. Ať už pro seniory nebo maminky s kočárky, v dnešní době je bezbariérovost standardem a není možné kvalitu života snižovat na úkor některých skupin obyvatel. Druhá vyjednávací rovina je maximální zkvalitnění služeb v těch pobočkách, které zůstanou. Například na poště v Hábově ulici trváme na navýšení počtu přepážek a maximální prodloužení otevíracích hodin. V současné době také pobočka v Jánského ulici na Velké Ohradě otevírá až v 10.00 a ráno si zde na poště nikdo nic nevyřídí. Zahájili jsme také diskusi s developery amístními firmami o možnostech jejich zapojení do zřízení pobočky Partner. Vše je stále v jednání, stát nám v tomto ohledu žádnou pomoc, ani alternativu, nenabídl, a tak musíme hledat řešení sami. Zřízení pobočky Partner je pro radnici neúnosné, není možné již napjatý rozpočet v polovině roku zatížit zajištěním služeb, které jsou v gesci státu. Náklady se zvyšují ve všech čin nostech, které zajištujeme. Ape lujeme především na zvýšení financí do školství a péči o se niory. Naše městská část je jednou z mála radnic, která dlouhodobě udržuje vyrovnaný rozpočet, bez půjček a úvěrů. Nechceme zatěžovat budoucí generace dluhy a stát nemůže nesystémově přesouvat svou zodpovědnost a finanční náklady na radnice.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13