Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nadační fond hl. m. Prahy pomáhá s úsporou nákladů na energie

Sociální nadační fond hl. m. Prahy poskytuje v roce 2023 Příspěvek na úsporu energií, který je součástí energetického balíčku Pomoci Pražanům. Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 3 000 korun, jehož cílem je usnadnit překlenutí současné energetické krize domácnostem s nejnižšími příjmy (tj. přibližně 10 % pražských domácností). Příspěvek mohou žadatelé využít třeba na vytvoření finanční rezervy nebo na zařízení drobných úprav v domácnosti, díky kterým mohou snížit své náklady na energie do budoucna.

O příspěvek na úsporu energií mohou žádat tyto tři cílové skupiny:

  • domácnosti vdov a vdovců, kteří pobírají starobní a vdovský/vdovecký důchod v součtu do 17 000 korun
  • domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na dítě
  • domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na bydlení nižší než 4 800 korun (medián v roce 2022 na území Prahy). Přípravu tohoto mimořádného příspěvku podpořili již v roce 2022 zastupitelé hl. m. Prahy napříč politickým spektrem. Konkrétní nastavení podoby příspěvku vytvořil Sociální nadační fond hl. m. Prahy na základě analýzy a ve spolupráci s organizací PAQ Research.


Žádost se podává on-line prostřednictvím webových stránek:
podani.socialninadacnifond.cz. Pokud máte dotaz týkající se Příspěvku na úsporu energií, můžete napsat e-mail na adresu: prispevek.na.energie@praha.eu nebo můžete zavolat na infolinku tel. 603 382 335, která je v provozu v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin a ve čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin.
Podrobné informace najdete na www.socialninadacnifond.praha.eu.

-red-