Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslava Dne Země

Den Země letos slavila Praha 13 ve čtvrtek 20. dubna v Centrálním parku: akci již tradičně připravil odbor životního prostředí ve spolupráci s dalšími partnery. Důležitost ochrany přírody a péče o životní prostředí si tento týden připomínají lidé doslova po celé naší planetě. Po slavnostní výsadbě javoru tatarského s paní místostarostkou Marcelou Plesníkovou se děti rozutekly k jednotlivým stanovištím, kde byl připraven atraktivní program. Školáky přilákaly mj. poznávací hry o životě okolo rybníku, o různém typu prostředí, kde se vyskytují rozmanití živočichové, přičemž některé si děti mohly prohlédnout hodně zblízka, a také o odpadovém hospodářství. Lesy hl. m. Prahy si připravily poutavý program, přidali se i pracovníci místní pobočky Městské knihovny a z našeho Domu dětí a mládeže.

Nově se do akce zapojila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, konkrétně Správa chráněné krajinné oblasti Český kras, Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) a H2Ospodař!. „Odhadujeme, že i přes aprílové počasí si cestu do Centrálního parku za oslavou Dne Země našlo na sedm set zájemců. Velkou radost jsem měla z malých nadšených a obětavých pomocníků – předškoláků při sázení nového stromu. Potěšily také četné úsměvy dětí i dospělých potvrzující, že si akci skutečně užili,“ zdůraznila Marcela Plesníková.

Eva Beránková a Dana Céová