Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukliďme svět, Ukliďme Prahu 13

Možná jste je už potkali. Lidi s pytlem a rukavicemi, kteří jdou městskou přírodou a dobrovolně sbírají odpadky ve svém volném čase. Patří jim náš dík za tuto obětavou práci. Letos na apríla se opět uklízelo Česko, Morava a Slezsko. Připojili se i dobrovolníci z naší městské části, jejichž pomoci si velmi vážíme. Počasí bylo ten den nepříjemné. Foukal studený vítr a dešťové přeháňky se střídaly s jarním sluníčkem. Přesto přišlo poměrně mnoho lidí. Někteří z nich nám poslali milé fotky a informace o úklidech, které jsme použili i v tomto článku.

Jedno z míst, kde úklid proběhl, se nacházelo na louce při ulici V Hůrkách. Zdejší dobrovolníci okolo pana Straky likvidovali odpad po bezdomovcích i po oslavě Nového roku. Rodiče i děti ze skautského střediska Junák 55 Vatra z Velké Ohrady nasbírali za několik hodin téměř dvě stě padesát kilo odpadu včetně čtrnácti pneumatik. Nejvíce prý bylo skleněných lahví, zrezlého plechu či polorozpadlých igelitových tašek. Mezi kuriózní nálezy patřil cestovní kufr, hodinky a starý telefon. Pro injekční stříkačku si přijela Městská policie, kterou skupina zcela správně k tomuto nálezu přivolala. Do úklidu se pravidelně zapojuje i skupina Zelených a Pirátů. Ti uklízeli v blízkosti podchodu pod Jeremiášovou ulicí na konci Centrálního parku. Kromě sebraného odpadu asi ve dvaceti pytlích připravili k odvozu i hromadu starých dřevěných palet.

Členové spolku „Před Ohradou za Ohradou“ sbírali odpadky v okolí Malé Ohrady. Kromě asi dvanácti pytlů s drobným odpadem sebrali různé další harampádí, které vytáhli z přírody. Ani zde nechyběly staré kufry. Již tradičně uklízela skupina ze spolku „Makču Pikču - Zelený kopec“. Terén na haldě byl značně podmáčený. Dvanáct dobrovolníků však sesbíralo na tři sta padesát kilo odpadků během dvou hodin.

PŘED ÚKLIDEM

Tato skupina odpady třídila a vznikly dva pytle nevratných skleněných lahví, pytel plechovek a pytel PET lahví. Jejich zástupce nám sdělil svůj postřeh, že pravidelný úklid na haldě působí preventivně proti zakládání větších černých skládek. Ani letos nezůstala pozadu s úklidem skupina dobrovolníků z ohradských „Dvojčat“ okolo pana Ondrejky, kteří sebrali dvanáct pytlů s odpadem. Přidala se také paní Cajthamlová se svou skupinou. Ti uklízeli odpadky v Hájích a u dětského hřiště zanechali asi sedm pytlů s odpadem, starou pneumatiku i další předměty většího objemu. Úklidovou akci uspořádali také učitelé ze ZŠ Bronzová, kteří se svými žáky zkrášlovali okolí školy. Spolek „Pro kořínky“ s dalšími dobrovolníky z Velké Ohrady sebrali asi třicet osm pytlů s odpadem a nahromadili další nalezené harampádí.

PO ÚKLIDU

Sbírali odpadky za školou Janského a sousedními školkami, dále pak šli k Nové Vsi, a nakonec došli až do lesíku směrem k Asuánu. SDH Stodůlky pozvali k úklidu celé rodiny a sbírali odpadky v okolí Prokopského potoka v Centrálním parku. K akci se nakonec připojili další školáci ze ZŠ Parentes, Velká Ohrada, kteří také uklízeli v zeleni v okolí Velké Ohrady. Oceňujeme, jak rodiče, učitelé i vedoucí dětských skupin vedou k úklidu už poměrně malé děti. Celoročně a neúnavně sbírá odpadky také paní Jitka Nováková z Nových Butovic, ale i někteří další lidé. Pytle se sebraným odpadem byly odvezeny na náklady z rozpočtu městské části. Moc děkujeme všem členům zmíněných skupin a jednotlivcům za podporu při plnění nelehkého úkolu udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. Nadměrná produkce odpadů je jedním z hlavních negativních vlivů na životní prostředí po celém světě. Správné nakládání s odpady a jejich omezování je každodenním úkolem každého z nás. Pokud sami narazíte při svých procházkách na černou skládku, můžete podat podnět našemu úřadu.

Dana Céová