Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rok komunitní zahrady

První rok svého fungování oslavila komunitní zahrada Prokopka na Velké Ohradě 14. dubna. V úvodní sezoně se podařilo spolku Pro kořínky dovybavit zahradu nejnutnějším zázemím. Vzniklo tak bezpečné a příjemné prostředí pro aktivní odpočinek všech generací, které chce komunita i nadále rozvíjet. Zeleninu, ovoce, bylinky i dobré sousedské vztahy na zahradě pěstuje okolo padesáti rodin z Prahy 13. Na Prokopce vykvetla komunita obětavých lidí, kteří nezištně pečují o svěřený prostor a oživují donedávna vyloučené místo. Přispívají k sousedskému a kulturnímu životu a mají inspirativní a následováníhodný potenciál. Za poslední rok oživilo zahradu také velké množství organizovaných i neformálních akcí. Členové se na workshopech vzdělávali v pěstování i kompostování. Širší veřejnosti byly určeny bylinkové procházky či lekce jógy. Z dětských akcí to byl workshop o koloběhu vody pro sousední MŠ, divadélko o jabloni a sadaři od Asociace AMPI nebo členský svatomartinský průvod a mikulášská nadílka. Vrcholem sezony byly dvě hojně navštěvované akce – Vítání léta s Lučinkou a sousedský festival Zažít Velkou Ohradu jinak. Výroční zprávu za uplynulý rok najdete na webové stránce www.zahradaprokopka.cz, kde se dozvíte i o dalších akcích pro veřejnost. Již teď srdečně zveme na bylinkovou procházku 21. 5. a Vítání léta 9. 6. odpoledne. O akcích více v kalendáři akcí na straně 32-36. 

za spolek Pro kořínky Tereza Kaiserová