Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Atrium se proměnilo v koncertní sál

Atrium se proměnilo v koncertní sál


Ve čtvrtek 8. prosince se v atriu radnice konal už tradiční Adventní koncert, jehož pořadateli byly Úřad městské části Praha 13 a Společnost Západního Města, a. s. Po úvodním slovu zástupce starosty Petra Webera se pozornost všech obrátila na vystoupení vynikajícího pěveckého sboru Gymnázia Jaroslava Heyrovského Besharmonie. V jejich podání zazněly skladby P. I. Čajkovského, W. A. Mozarta a dalších.
Zlatým hřebem večera bylo vystoupení sólistky Opery Národního divadla v Praze paní Jiřiny Markové, která opětovně přijala pozvání pořadatelů koncertu. Za doprovodu klavíru Karla Prokopa zazpívala árie z Rusalky, Toscy, zaznělo Ave Maria. A protože do Vánoc už zbývalo opravdu jen pár dnů, nechyběly ani koledy. Ty si na závěr koncertu zazpívala společně se sborem Besharmonie. 

Eva Černá

Děti dostaly k Mikuláši hřiště


V doprovodu Mikuláše a čerta pokřtil starosta David Vodrážka 5. prosince nově vybudované dětské hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi Bašteckého a Přecechtělova na Velké Ohradě. Děti ze sídliště tak dostaly dlouho očekávané nové hřiště jako dárek k Mikuláši. Hned si ho vyzkoušeli žáci ze ZŠ Klausova a předškoláci z Mateřské školy Balónek. Od Mikuláše dostali ještě sladkosti a dětské šampaňské.
Slavnostního setkání se zúčastnili také představitelé sponzorů – společností DuPont a News Outdoor – a firmy Gartensta, která hřiště podle dispozic odboru životního prostředí vybudovala. Z více než dvou miliónů korun uhradila největší část Praha 13. Firma DuPont přispěla částkou 250 000 korun a přidala návod na bezpečné chování na hřišti. Nové hřiště se skládá ze dvou částí – pro větší děti s herními prvky ke šplhání a lezení a pro menší s houpadly, prolézačkou a přístřeškem. 

Samuel Truschka

Dvě ceny za kvalitu

Na 2. národní konferenci kvality ve veřejné správě, která se konala ve dnech 5. – 7. prosince v Plzni, získala naše městská část dvě významné ceny udělované ministerstvem vnitra v oblasti kvality veřejné správy. Zástupce starosty Karel Mozr a tajemnice úřadu Kateřina Černá je převzali z rukou ministra vnitra Františka Bublana. „Obě ceny nás velmi těší a současně jsou pro nás výzvou, abychom ve zlepšování kvality práce úřadu pokračovali i nadále,“ řekla tajemnice Kateřina Černá.
„Resortní cenu Ministerstva vnitra za inovaci v územní veřejné správě za rok 2005“ obdržela Praha 13 za realizaci inovačních řešení při poskytování služeb, např. za pořízení defibrilátoru pro záchranu života, za vlastní časopis a televizní vysílání či za vizualizaci prostor radnice na internetu.


Ocenění v soutěži „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ dostala Praha 13 za přijetí modelu kvality veřejné správy CAF  (Common Assessment Framework, Společný hodnotící rámec). Základem modelu CAF je podrobná sebehodnotící zpráva, kterou zpracovává sama organizace a posuzuje ji nezávislý hodnotitel. Je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek organizace, zejména v oblasti kvality služeb a komunikace s občany. „Účast v projektu nám pomohla podívat se na svoji práci z jiného úhlu,“ tvrdí starosta David Vodrážka. „Věřím, že toto dobrovolné ‘zpytování svědomí’ přispěje ke zlepšení naší činnosti.“ K projektu CAF se v Praze zatím připojily pouze dvě městské části – kromě Prahy 13  ještě Praha 7.

Samuel Truschka, foto: Martin Šmíd

Červená stužka poprvé v Praze 13


Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem se 1. prosince (Světový den boje proti AIDS) zapojilo 25 žáků 9. tříd ZŠ Kuncova do preventivní a informativní akce Červená stužka. Ve všech stanicích metra od Nových Butovic až po Zličín nabízeli lidem červený odznáček, symbol boje proti AIDS. Dům světla a Společnost pro plánování rodiny tak získaly 15 029 korun. Této akci předcházel preventivní program Hrou proti AIDS, který proběhl v budově školy. „Je zaměřen na primární prevenci HIV/AIDS,“ řekl Jiří Stupka ze Státního zdravotního ústavu. „Cílem je dát mládeži možnost osvojit si hrou základní znalosti o možnostech přenosu onemocnění a přemýšlet o vlastních postojích v možných rizikových situacích. Každý rok přibude v průměru 50 – 70 nově HIV pozitivních.“
Díky realizaci tohoto projektu žáci získali řadu důležitých informací. O svém onemocnění hovořil i Vladimír Kováč. „Mně tato setkání dávají opravdu hodně, beru to jako poslání. Vyprávím o svých chybách i nemoci, a kdyby si z toho jenom jeden jediný člověk vzal poučení, nebyl bych na světě zbytečně. Přál bych si, aby číslo 807 HIV pozitivních
v naší republice bylo konečné.“


Eva Černá

Svět je rozmanitý


V pondělí 12. prosince byl ve Fakultní základní škole Trávníčkova slavnostně představen klub Rozmanitý svět, určený na podporu integrace dětí cizinců do českých škol. Součástí klubu je doplňující výuka českého jazyka, přiblížení českých tradic a zvyklostí, logopedická poradna pro děti cizinců, po ruce jsou slovníky, hry a výukové programy. Výuka je pro děti zdarma. Pro rodiče, cizince, funguje jednou měsíčně sociální a právní poradenství. Kromě toho škola pořádá multikulturní dny, kdy se všichni žáci soustředí na informace o cizích zemích, jejich kultuře a tradicích.
V Praze 13 se do projektu zapojila také Fakultní základní škola Brdičkova. Projekt Rozmanitý svět byl připraven ve spolupráci se společností Prosperita a získal dotace od EU, státu a hl. města.

Samuel Truschka

Radnici zdobí Modrý květ


Začátkem června se světoznámá sochařka Emma de Sigaldi z Monaka při své návštěvě Prahy rozhodla věnovat hlavnímu městu jedno ze svých děl – bronzovou plastiku Modrý květ. Bylo rozhodnuto o jejím předání Praze 13 a autorka osobně vybrala několik možností pro umístění svého díla. Po zvážení všech variant nakonec zvítězilo atrium radnice, kde byla socha začátkem prosince instalována. Slavnostního odhalení plastiky se 7. prosince ujal starosta David Vodrážka společně s galeristou Miro Smolákem, který autorku a sochu stručně představil členům zastupitelstva a dalším hostům. Moderní socha Modrý květ se tak stala trvalou ozdobou nové radniční budovy. 

Samuel Truschka

Nadílka pro nejmenší


Na 600 dětí z mateřinek a nejnižších tříd základních škol Prahy 13 pozvala městská část
6. prosince do Sportovní haly Lužiny v Bellušově ulici k mikulášské nadílce. Spolu s Mikulášem rozdával dětem drobné dárky starosta David Vodrážka. Část dětí se zúčastnila několika zábavných soutěží a vyhrála ještě další ceny.
Ve finále soutěže učitelek ve skládání krabiček a zpěvu zvítězila těsně paní učitelka ze školky Sluníčko pod střechou nad kolegyní ze ZŠ Chlupova. A zejména ti nejmenší si rádi zazpívali vánoční písničky s Jakubem Třasákem a Martou Vančovou.  

Samuel Truschka