Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další rok je za námi

Rok 2005 již se pomalu překlopil do historie, takže už se na něj můžeme pouze ohlížet. Přelom roku je vždy příležitostí k tomu, zeptat se na hodnocení uplynulého období a na vyhlídky do budoucna. Již potřetí jsme tyto obvyklé otázky položili také starostovi Městské části Praha 13 Bc. Davidu Vodrážkovi. Starostovi, ostatním členům rady a zastupitelstva Prahy 13 právě začal poslední kalendářní rok čtyřletého volebního období.

Pane starosto, jaký pro vás byl rok 2005?


Byl náročný, ale na druhou stranu také docela příjemný. Udělali jsme hodně práce a zaznamenali řadu pozitivních výsledků jak v otázkách, které ovlivňuje samospráva, tak v oblasti výkonu státní správy ze strany našeho úřadu. Přesto máme i v tomhle roce plno úkolů k řešení.

Několikrát jste zmiňoval, že vašimi prioritami jsou bezpečnost, doprava, životní prostředí a rozvoj městské části. Můžete zmínit, co se v těchto oblastech podařilo?


V oblasti bezpečnosti jsme byli velmi úspěšní. Již na konci roku 2004 jsme předali Policii ČR zrekonstruovaný objekt v Lýskově ulici, kam se přestěhovalo oddělení hlídkové služby ze Smíchova. Máme tak u nás významnou jednotku, která sice operuje na větším území, ale provedla již i zde množství zásahů a zadržela řadu pachatelů. V létě jsme dokončili rekonstrukci druhé části této budovy, kde sídlí Městská policie, která tak získala lepší podmínky pro výkon služby. Obě tyto složky spolu velice úzce spolupracují a organizují společné bezpečnostní akce. V rámci projektu „Bezpečná třináctka“ jsme také docílili přestěhování místního oddělení Policie ČR ze Ženských domovů do nové služebny v Běhounkově ulici, za jejíž rekonstrukci jsme zaplatili 3,7 miliónu korun. Oddělení se 40 policisty předtím sídlilo mimo oblast své působnosti a dojíždělo. Přítomnost policie v této části Nových Butovic se již odrazila na zlepšení bezpečnostní situace v dané lokalitě. Pozitivní efekt má také otevření nového policejního oddělení ve Zličíně, které částečně odlehčilo místnímu oddělení Stodůlky.


V oblasti dopravy jsem moc rád, že se podařilo prosadit zřízení noční autobusové linky 510 Stodůlky-Ruzyně, kterou je možno od července využít k cestě na pohotovost do motolské nemocnice. Postupně se zkvalitňují přechody pro chodce, byly opraveny některé místní komunikace. Budování hlavních tahů, které nás nejvíce trápí – tj. Radlické radiály a Jinočanské spojky – je ale závislé na tom, zda na ně bude mít magistrát finanční prostředky.

Pojďme na životní prostředí.


Tady se udělalo opravdu hodně. V létě byla dokončena revitalizace údolí a prameniště Motolského potoka, na kterou jsme vyhráli grant Staropramenu. Údolí je nyní krásným místem pro rekreaci a procházky a nutno říci, že ho lidé hodně navštěvují. Osobně mám velkou radost z toho, že díky hl. městu proběhla rekultivace haldy v Centrálním parku, ze které se tak postupně stává součást parku – již zde byly vysazeny první stromy. Na oblast životního prostředí bylo v roce 2005 vyčleněno přes 50 miliónů korun, z toho asi 30 miliónů na komplexní údržbu veřejné zeleně odbornými zahradnickými firmami. Probíhalo také odstraňování nepovolených skládek, kácení přestárlých stromů, vysazeny byly desítky nových stromů např. v Chabech, na Malé Ohradě i na náměstí v centru Velké Ohrady. Bylo komplexně zrekonstruováno celkem 6 dětských hřišť a rozšířeno hřiště v Centrálním parku – celkové výdaje činily více než 6,5 miliónu korun.

Jste spokojen s rozvojem městské části?


V letošním roce bylo zkolaudováno množství nových bytů, takže se Praha 13 zase výrazně rozrostla. Většina stavebních aktivit je samozřejmě z finančních důvodů v rukou soukromého sektoru. Jsem rád, že jsme mohli zahájit stavbu výškového bytového domu Petržílkova vedle radnice, který buduje sdružení bytového družstva a městské části. Udělali jsme také zásadní kroky k umožnění prodeje dalších obecních bytových domů nájemníkům. Městská část vložila velké prostředky také do oprav bytového fondu. Byla provedena výměna dřevěných oken za plastová za 26 miliónů korun, regenerace lodžií za 12 miliónů a rekonstrukce výtahů v ceně bezmála 6,5 miliónu. Pokračovaly rekonstrukce v mateřských školách – v dalších 7 byla vyměněna okna a zatepleny fasády, v některých školách zase probíhají adaptace sociálního zařízení. Pokračuje rekonstrukce tělocvičny v Kovářově ulici. Abychom nezapomněli na seniory – v budově Trávníčkova 1746, kde jsme již na podzim 2004 otevřeli jídelnu pro seniory a klubovnu, byla zahájena další etapa stavebních úprav. Výsledkem bude další rozšíření služeb pro seniory třeba o masáže a pedikúru, přestěhování stacionáře z Běhounkovy ulice a v budoucnu snad i několik bytů pro potřebné.

Co se v roce 2005 nepodařilo?


Nejsem spokojen s tím, že se nepodařilo donutit vlastníka tzv. „stříšek“ k jejich likvidaci. Magistrát se bohužel neztotožnil s naším názorem, takže rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby bylo zrušeno. Přesto budu ve snaze o její odstranění pokračovat. Naopak mě těší, že nový majitel rozestavěného objektu zahradnictví pod Malou Ohradou zahájil práce na celkové rekonstrukci této druhé ruiny.


Co mě ještě mrzí, je to, že se nepodařilo včas odstranit garanční závady na zimním stadionu, takže se odložilo jeho otevření. Snažíme se to co nejdříve napravit.

Zmiňoval jste v úvodu také činnost úřadu...


Úřad městské části pracuje na plné obrátky, pro ilustraci jen dvě čísla – za 11 měsíců vyplatily pracovnice odboru státní sociální podpory 132 miliónů korun na dávkách, občansko-správní odbor vydal 8400 cestovních pasů a ještě o něco více občanských průkazů. A to je jenom zlomek agendy úřadu. Letos jsme provedli celou řadu vstřícných kroků směrem k občanům. Byla otevřena speciální přepážka určená pouze pro výdej dokladů, nová kancelář ověřování dokumentů pro podnikatele a konečně – některá pracoviště mají otevřeno i v pátek. Nejběžnější agendy se tedy vyřizují pět dní v týdnu, což je oproti dvěma úředním dnům před třemi lety velký posun. Úřad prošel personálním auditem, který konstatoval optimální stav zaměstnanců. Z vlastní iniciativy jsme se zapojili do modelu jakosti CAF, kde základ tvoří sebehodnotící zpráva. To bylo velice užitečné zamyšlení, které nás vedlo k dalším námětům, jak zlepšit činnost. Za některé inovace, např. za zakoupení defibrilátoru nebo za vlastní televizní vysílání obdržela Praha 13 dokonce dvě ceny ministerstva vnitra za kvalitní výkon veřejné správy.
Jsem přesvědčen, že většina lidí odchází z radnice spokojena a udělám vše pro to, aby tomu tak bylo i v letošním roce.
Všem čtenářům přeji šťastný rok 2006.


Připravil Samuel Truschka