Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den otevřených dveří ve FZŠ Brdičkova

Den otevřených dveří ve FZŠ Brdičkova se konal 12. prosince. Ředitel školy Jan Šafír seznámil rodiče budoucích prvňáčků s programem školy. Paní učitelky připravily pro předškoláky zajímavý program, ve kterém vystupovali žáci 1.A. Děti přednesly básničky, potom zatancovaly mazurku. Protože se blížily vánoční svátky, všichni si zazpívali známé koledy. Předškoláčci si odnesli na památku zvířátka z keramiky, které pro ně vyrobili  starší žáci. Závěrečným bodem programu byla prohlídka školy.

Miroslava Blahutová, výchovná poradkyně pro 1. stupeň