Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

 Školská rada při FZŠ Mezi Školami a vedení školy děkují všem rodičům za spolupráci při vyplňování evaluačních dotazníků, které budou zdrojem nejen pro zlepšení výuky žáků, ale i podnětem pro zkvalitnění práce pedagogických pracovníků a celkového prostředí školy. Konkrétní informace naleznete na internetových stránkách web.telecom.cz/zsbut2. 

Vítězslav Panocha