Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Figurky ze sušeného ovoce

Také v Klubu lidové tvorby na Velké Ohradě byly v prosinci přípravy na vánoční svátky v plném proudu. „Náš klub má zhruba 250 členek z celé republiky,“ řekla lektorka Stanislava Lehečková. „Účastnice kurzů mají většinou zájem o zvládnutí jedné techniky, ale když mezi nás přijdou, zachytí se drápkem a velmi často se z nich stávají stálé členky. Nejtěžší je udělat první krok. Každá žena je na něco šikovná, a když tady získá základy, je schopná se ve vybrané technice sama zdokonalovat. Pro pražské zájemkyně jsme tady každou sobotu.“ 

Eva Černá