Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Návštěva na radnici

V rámci vlastivědy jsme se 15. listopadu vypravili na radnici Prahy 13. Prohlédli jsme si všech pět poschodí, zjistili, jak se zařizuje občanský průkaz, vyzpovídali jsme vedoucího odboru hospodářské správy pana Sepekáře, který nám dělal průvodce. Já jsem se například zajímal o to, kdo provoz tak velké budovy financuje.
Dozvěděli jsme se, že v pátém patře má kancelář pan starosta, že v rozmnožovně se nemnoží lidé ani zvířata, nýbrž papíry a spisy, a mnoho dalších zajímavých informací. Všem se prohlídka moc líbila a doufáme, že si tam jednou v pohodě vyřídíme svoje úřední záležitosti.

Josef Tesfaye ze 4.C ZŠ Mládí