Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasičské okénko

Valná hromada SDH Stodůlky


se konala v sobotu 3. prosince. Zúčastnilo se 25 členů sboru a řada hostů. Valná hromada vyslechla závěrečné zprávy, schválila členské příspěvky na rok 2006 ve výši 150 Kč a ocenila některé dlouholeté členy. Městské sdružení udělilo sboru vyznamenání za zásluhy, výkonný výbor Sdružení hasičů ČMS udělil Vojtěchu Koutkovi medaili za záchranu života.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Třeboničtí mladí hasiči


soutěžili mezi celkem 370 dětmi na Memoriálu M. Habadové na Strahově. Členem našeho družstva byl nejmladší účastník soutěže František Duka. Zimní část přípravy dětí začala v bazénu v Radlicích. Dospělí členové zorganizovali na začátku listopadu dvoudenní zájezd na zámek Lednici s ochutnávkou burčáku. Čtenářům STOPu přejeme do roku 2006 vše nejlepší.

Jana Pošmourná, SDH Třebonice

Cvičení hasičů na radnici


se ve středu 14. prosince zúčastnily zásahové jednotky SDH Stodůlky, Třebonice a Řeporyje. Cílem cvičení, které probíhalo v suterénu budovy, bylo prověřit připravenost hasičů zasahovat v zakouřených prostorách s dýchacími přístroji a ve tmě. Hasiči vynesli a vyvedli ze suterénu několik „zraněných“ a předali je do péče zdravotníků. Hlavním přínosem akce, která navazovala na zasedání Bezpečnostní rady Prahy 13, bylo prověření funkčnosti zabezpečovacího systému radnice.

 -st-