Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KULÍŠCI V BRATISLAVĚ

Projektu Mosty mezi městy se v loňském roce zúčastnila města Praha, Bratislava, Vídeň, Brno a Krakov. Jde o setkávání dětských a mládežnických pěveckých či folklórních souborů, na nichž děti při vystoupeních prezentují kulturu své země a seznamují se s historií a kulturou jiných zemí. V rámci tohoto projektu navštívil v listopadu Dětský pěvecký sbor Kulíšci Bratislavu. Setkání souborů v Praze organizuje občanské sdružení Klub Noctuella za finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy a Úřadu městské části Praha 13.

-če-