Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Keramická dílna

PRACUJETE RÁDI S HLÍNOU?


Přijďte mezi nás, připravujeme kurzy keramiky pro maminky s dětmi a pro seniory  v dopoledních hodinách – pondělí nebo pátek od 10.00.

KERAMICKÁ DÍLNA nabízí některá volná místa v kurzech keramiky.
Pro žáky, studenty a dospělé denně od 13 do 20 hodin.
Bližší informace na tel.: 728 531 040 nebo osobně v keramické dílně.