Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Skvělý úspěch mladých tanečnic

V  sobotu 10. prosince se v Karlových Varech konala Pohárová soutěž DCC Cup (DCC = Dance Clip Club – výuka choreografií ze světových videoklipů). Soutěže se zúčastnilo několik tanečních škol z celé ČR. Taneční škola Blanky Vášové, která působí mimo jiné v Praze 13 v ZŠ Bronzová, obeslala soutěž skupin i jednotlivců. Skupina „Bronzová I.“ obsadila
3. místo v kategorii 12–15 let, skupina „Bronzová II.“ se umístila v kategorii nad 15 let na 2. místě. Děkujeme lektorce Lucii Smolové za trpělivou přípravu a ZŠ Bronzová za poskytnutí zázemí. Více na www.tanecni.net.
Další pohárová soutěž se koná v sobotu 21. ledna (viz Kalendář
akcí na str. 4).

za taneční školu Blanka Vášová