Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

LIDUŠKA V ČAJOVNĚ

Filmové a muzikálové písně v podání mladých zpěváků Základní umělecké školy ve Stodůlkách odpoutaly od předvánočního shonu téměř 60 lidí. Na koncertě ve vánoční atmosféře oblíbené čajovny Základní školy Brdičkova vystoupili i trombonista, houslista, klavírista a akordeonista. Všichni přítomní si odnášeli i teoretické znalosti o nástrojích.

Ilona Vozničková