Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VŮNĚ VÁNOC V MOHYLOVÉ

V Základní škole Mohylová se ve dnech 6.–9. prosince konala tradiční Vánoční výstava. O skutečně slavnostní zahájení se svým vystoupením postaraly děti ze Základní umělecké školy ve Stodůlkách. Svými výrobky se pochlubili žáci školy, jejich rodiče, pedagogové, některé mateřské školy a také chráněná dílna Diakonie, která je pravidelně spolupořadatelem výstavy.

-če-