Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

K 31. 12. 2005 odstoupila z funkce vedoucí klubu seniorů Stodůlky paní Lidmila Heltová. Chtěli bychom jí touto cestou poděkovat za její obětavou práci. Zároveň bychom rádi popřáli všem pracovníkům našeho úřadu, občanům a všem seniorům hodně zdraví a pohodu do roku 2006. Nová vedoucí našeho klubu je paní Eva Leflerová, tel. 235 513 752, 603 550 258. 

senioři ze Stodůlek