Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z VAŠICH DOPISŮ 4

Jak jsme dělali OSTRONOVINY


Pýchou Dětského filmového a televizního festivalu v Ostrově jsou dětská média. Děti nejsou pouze diváky, ale i televizními, rozhlasovými či píšícími reportéry. Občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura se svou rozhlasovou redakcí patří k tradičním účastníkům festivalu. V době, kdy jsme hledali grafika, jsme na tiskové konferenci UNICEF potkali paní učitelku Ninu Danišovou. Se svými žáky z FZŠ Brdičkova tam vyprávěla o zapojení do projektu Namaluj panenku, zachráníš dítě. Protože součástí školy jsou i třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, napadlo nás hledat grafika tam. V konkurzu nejlépe obstál Karel Bauer. Zbývající volné reportérské místo jsme doplnili úspěšnou účastnicí konkurzu Markétou Hrdou. Výsledkem naší práce jsou čtyři čísla festivalového zpravodaje – Ostronovin. Přesvědčit se o tom můžete na www.dta.zde.cz. Stačí zadat slovo OSTRONOVINY.


Radka Páleníková, Klub Domino, Dětská tisková agentura