Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z VAŠICH DOPISŮ 3

Pečlivá příprava přinesla stříbro


Pěvecký smíšený sbor Carmina Vocum se pod vedením Dragany Novakovič-Vitas umístil v mezinárodní soutěži sborového zpěvu PRAGA CANTAT 2005 ve stříbrném pásmu své kategorie.
Před dvěma lety si pěvecký sbor Carmina Vocum přivezl z Mezinárodního festivalu sborového zpěvu Bohuslava Martinů v Pardubicích diplom bronzového pásma a také chuť na sobě pracovat a dosáhnout i lepších výsledků. Od té doby přibylo do sboru několik nových členů, a především nová sbormistryně, která jakýmsi neviditelným motorem tlačí zpěváky dopředu. Probouzí v nich cílevědomost a větší nadšení pro věc. Vznikají samozřejmě užší vztahy a nechybí ani legrace a neformální společná setkání.  Přestože nás naše sbormistryně vede pouze jeden rok, přihlásili jsme se do mezinárodní soutěže, abychom vyzkoušeli, jak jsme na tom s naším amatérským zpíváním. I když na nás v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech padla trochu tréma, nezapomeneme na ten krásný pocit, když druhý den po vyhlášení výsledků s námi devět dalších sborů, z toho osm zahraničních, zpívalo česky na hudbu Antonína Dvořáka.
Teď se již těšíme na předvánoční vystoupení v Komunitním centru sv. Prokopa a Galerii Nové Butovice. Protože se chystáme v budoucím soutěžení na zlaté pásmo, rádi přivítáme mezi sebe mužské hlasy, tedy tenory a basy.


Zuzana Cikhartová