Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chceme spolupracovat i nadále

Představitele klubů seniorů, Farní charity, Českého červeného kříže, Diakonie ČCE, Střediska sociální péče a řady dalších organizací působících v sociální oblasti na území Prahy 13 pozval na radnici nový místostarosta Petr Zeman, který má sociální otázky ve své působnosti. Vzájemné představení a příslib pokračování spolupráce – to byla hlavní témata setkání ve čtvrtek 7. prosince. Petr Zeman představil přítomným novou vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví Helenu Hájkovou a poděkoval svému předchůdci Petru Weberovi. Účastníci se také dozvěděli více informací o nové zákonné úpravě v oblasti sociálních služeb a o komunitním plánování v rámci městské části. 

Samuel Truschka