Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo hlavního města poprvé

Na čtvrtek 30. listopadu bylo svoláno ustavující zasedání nového Zastupitelstva hlavního města Prahy. V úvodní části se zastupitelé sešli ve staroslavných prostorách Brožíkova sálu na Staroměstské radnici, kde převzali osvědčení o zvolení zastupitelem a podepsali se do pamětní knihy. Sedmdesátičlenné zastupitelstvo se pak odebralo do svého sídla na Mariánském náměstí, kde proběhla volba jeho orgánů. Pražským primátorem byl opět zvolen Pavel Bém. Jeho náměstky se stali Rudolf Blažek, Pavel Klega, Markéta Reedová a Hana Žižková. Do Rady hl. m. Prahy, která je jedenáctičlenná, byli ještě zvoleni Marie Kousalíková, Milan Richter, Radovan Šteiner, Milan Pešák, Jiří Janeček a Petr Štěpánek.
Praha 13 má v pražském zastupitelstvu celkem tři zástupce – radní městské části Miloše Gregara a Petra Kužela a starostu Davida Vodrážku. Ten byl současně na ustavujícím zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy zvolen do funkce předsedy výboru dopravy.

Samuel Truschka