Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chystaný projekt Czech Point

V listopadu jste se v Přímé lince zmiňoval o chystaném projektu Czech Point. Podle mě by se ale výpisy z některých evidencí měly občanům vydávat již teď od ledna podle zákona o informačních systémech veřejné správy. Jak to tedy je?

Máte pravdu, ale je to trochu složitější. Dne 10. února 2006 byl skutečně Parlamentem ČR schválen zákon č. 81/2006 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Podle této novelizace budou moci mimo jiné i úřady městských částí hlavního města Prahy vydávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Má to však jeden háček. Dle výše zmíněného zákona budou ověřené výstupy vydávat úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí předpis Ministerstva vnitra. A právě takový prováděcí předpis Ministerstvo vnitra dosud nevydalo. Úřad městské části Praha 13 je technicky i personálně připraven začít téměř okamžitě stanovené výpisy (např. z katastru nemovitostí) vydávat. Jediným problémem skutečně zůstává chybějící legislativa. Jakmile bude prováděcí vyhláška vydána, a já doufám, že to bude brzy, začneme rádi tuto službu občanům poskytovat.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13