Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Již dvakrát jsem nedostal STOP a mám o něj zájem. Můžete zařídit nápravu?

Rada městské části, která je vydavatelem zpravodaje STOP, má samozřejmě zájem na tom, aby se opravdu dostal do všech schránek v Praze 13. Proto průběžně navyšujeme náklad – v roce 2003 jsme měli 23 500 výtisků, dnes již 26 000. Zejména v průběhu roku 2006 bylo zkolaudováno velké množství bytů, takže loňský náklad neumožnil dodávat STOP úplně všem novým obyvatelům. Nyní se již dostane na všechny. Pokud vám STOP přesto nechodí, může to mít několik důvodů. Nejčastěji se jedná o domy ve vlastnictví družstva nebo sdružení vlastníků, od nichž roznašeči STOPu nemají klíče, případně elektronické čipy, kterými se moderní zámkové systémy otvírají. Roznašeči jsou pak závislí na tom, zda je někdo pustí do domu ke schránkám, případně i ven, protože některé zámky nejdou bez karty otevřít ani zevnitř. Někdy se vracejí k domu opakovaně, přesto bezúspěšně. Distribuční firma postupně klíče od několika takovýchto domů získala, mnohde se ale nepodařilo navázat kontakt. Proto šéfredaktor ve spolupráci s distribuční firmou nyní oslovuje vlastníky domů oficiálním dopisem se žádostí o spolupráci. Zlepšení distribuce můžete napomoci i vy, když požádáte představitele svého družstva, společenství, aby kontaktovali šéfredaktora (tel. 235 011 217) a domluvili možnost vstupu roznašečů do domu. Nedodání STOPu může být samozřejmě i opomenutím roznašeče, ale často se také stává, že lidé vytahují jednotlivé časopisy z cizích schránek. Nebude-li vám tedy STOP doručen v průběhu distribučního týdne, zeptejte se nejprve sousedů v domě, zda ho dostali. Nedoručení STOPu pak prosím nahlaste na tel. 800 130 000, 235 011 144, příp. osobně na informacích.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13