Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kampaň POSTEL byla úspěšná

Domov sv. Karla Boromejského zahájil v květnu 2005 sbírkovou kampaň POmozte STarým nEmocným Lidem, která měla za cíl získat finanční prostředky na nákup polohovacích postelí pro pacienty domova, kterými jsou staří nemocní lidé. Necelé dvouleté trvání kampaně přineslo velký úspěch a domovu se podařilo získat finanční prostředky na 45 nových polohovacích postelí v celkové hodnotě přes 2,5 miliónů korun. V současné době je všech 93 lůžek v domově polohovacích a skutečně vyhovujících všem pacientům, pro něž se stalo jejich lůžko základní a nezbytnou každodenní potřebou.

Na podporu kampaně se uskutečnilo mnoho benefičních akcí, na kterých bez nároku na honorář vystoupili skupina Jablkoň, Spirituál kvintet, houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, Eva Pilarová a G*apeels, Jana Lewitová a Vladimír Merta, Marie Rottrová, Ivan Hlas a mnoho dalších.
V příštím roce zahájíme novou kampaň na vytvoření odpočinkové zahrady pro naše pacienty.
Domov a jeho pacienti děkují všem, kteří kampaň podpořili.

Kateřina Szczepaniková