Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálové setkání

Bilingvální mateřská škola Pipan a Středisko rané péče Tamtam při Federaci rodičů a přátel sluchově postižených vás srdečně zvou 6. ledna od 19 hodin do divadla  ABC, Vodičkova ul., Praha 1, na Tříkrálové setkání s Jaroslavem Duškem a dalšími hosty. Vystoupí Bára Basiková, Salvátorský pěvecký sbor, Alan Vitouš a České klarinetové kvarteto, zazní upravený muzikál Obraz Doriana Graye.  Večerý probíhá pod záštitou paní Dagmar Havlové – Nadace Vize 97. Celý program je simultánně tlumočen do znakového jazyka.
Rezervace na tel. 235 517 313, 251 510 744,
nebo na ranapece@tamtam-praha.cz, frpsp@frpsp.cz