Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V LEDNU UVIDÍTE

Aktuality 01  (4.–11. 1.)
Stalo se v roce 2006
- ohlédnutí za vším, co se událo

Aktuality 02  (4.–11. 1.)
DCC Praha
- soutěž v moderním tanci

Aktuality 03  (18.–25. 1.)
Třináctého na třináctce
- koncert v Komunitním centru ze stejnojmenného cyklu

Aktuality 04  (25. 1.– 1. 2.)
Kühnův dětský sbor na radnici Prahy 13
- koncert k pátému výročí