Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V Řepánku se děti nebály

V nově vzniklém Mateřském centru Řepánek v Praze-Řeporyjích proběhla Mikulášská nadílka v neděli 3. prosince. Naše občanské sdružení Divadlo pro děti, které usiluje o přestavbu bývalého kina na kulturní centrum pro děti ze širokého okolí, získalo před necelým měsícem do pronájmu i přilehlé prostory bývalé restaurace a vybudovalo v něm dětskou hernu s místností pro maminky s občerstvením.
Na slavnostním otevření promluvili starosta Prahy 13 David Vodrážka, nový starosta Řeporyj František Blažek a poslanec Petr Bratský, který má od počátku nad projektem záštitu. Poté musely děti odejít s Mikulášem za čerty do spoře osvětleného historického sklepení a za odvahu byly odměněny nadílkou.
I poměrně rozlehlé prostory byly naplněny k prasknutí. Naše snažení bylo odměněno dětským úsměvem a vědomím, že žijeme v místě, kde se zastupitelé přirozeně a pravidelně starají o to, jestli si děti mají kde hrát a zda jim nic neschází. Moc si vážíme příslibu pomoci obou přátelských a spolupracujících pánů starostů. Sousedství Řeporyj a Prahy 13 je tak těsné, že žádnou hranici vůbec nevnímám. Spokojenost návštěvníků je odměnou za obětavou práci členů našeho sdružení, kteří do věci vložili svoji energii, leckdy i své peníze.
Po opravě topení a instalaci kotle přivítáme v centru děti i maminky z Řeporyj, ale samozřejmě i z Prahy 13. Den otevřených dveří v Mateřském centru Řepánek plánujeme na sobotu 20. ledna.

Mirka Součková, OS Divadlo pro děti
a Mateřské centrum Řepánek