Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Týden vánoční nálady v Mohylové

Na přípravě Vánoční výstavy v Základní škole Mohylová se podíleli děti, učitelky, rodiče, zaměstnanci školy, zapojili se také klienti sociálně terapeutické dílny Diakonie ČCE. Výstava byla zahájena v úterý 12. 12. a trvala do pátku 15. 12. Nejvíce výrobků vzniklo v jednotlivých třídách; každá z nich věnovala jeden den práci na vánočních dekoracích a každá z nich se pak mohla pyšnit svým koutkem na výstavě. Návštěvníci mohli také posedět v příjemném prostředí kavárny, zřízené pro tento účel v sousední místnosti, a případně si zde zakoupit některé vánoční výrobky.  

-jt-