Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V Trávníčkově se už těší na jaro

Přesto, že k nám zatím byla paní Zima shovívavá, děti ze Základní školy praktické a Základní školy speciální Lužiny by už jistě uvítaly, kdyby bylo jaro. Díky spolupráci školy s odborem životního prostředí, a především díky sponzorskému daru ve výši 50 000 korun, na ně totiž v atriu čekají nové betonové truhlíky, připravené na jarní práce.
„Způsob využití poskytnutých finančních prostředků mě příjemně překvapil a jsem opravdu rád, že jsme mohli této škole a jejím žákům alespoň trochu pomoci a udělat jim radost,“ řekl nám pan Tomáš Bauer, zástupce BigBoard, s.r.o. „Tato škola není prvním zařízením, kterému jsme věnovali určitou finanční částku, ale tady vidím opravdové a nefalšované nadšení a to zahřeje u srdce.“
Poděkování zaslouží také výrobce truhlíků firma Bosta, která škole jeden truhlík věnovala, a pan Jan Král, jednatel společnosti Král – zahradnické práce s.r.o., za zapůjčení potřebného nářadí.

Eva Černá