Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 1

Zápis do prvních tříd základních škol se v Praze 13 uskuteční ve dnech 25.–26. 1. 2007 (čtvrtek 13–18 hod., pátek 13–17 hod.). Pro lepší orientaci rodičů nejen budoucích prvňáčků přinášíme seznam škol s nejdůležitějšími údaji a kontakty. Podrobné informace získají zájemci přímo ve školách, na uvedených telefonních číslech, internetových stránkách škol, případně v Informacích ÚMČ Praha 13 na Slunečním náměstí.