Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Brdičkova 1878, Lužiny

Kontakt: 235 515 884, 235 514 519, fax 235 514 519, skola@fzsbrdickova.cz, www.fzsbrdickova.cz
Ředitel školy: Mgr. Jan Šafir
Zástupci ředitele: Mgr. Ludmila Pecharová (II. st.), PhDr. Pavel Martínek, CSc. (I. st.)
Maximální povolená kapacita: 1 100 žáků
Zaměření školy: od 4., 5. a 6. ročníku i výběrové třídy s rozšířenou výukou jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů, hudební, výtvarné a tělesné výchovy (volejbal), informatiky, od 1. ročníku jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Výuka jazyků: anglický, francouzský, německý (od 6. ročníku výuka 2 jazyků); anglický jazyk od 3. ročníku
Jiné aktivity: Rozmanitý svět (program výuky češtiny pro děti cizinců), ve škole pracuje školní klub Duha, 50 odpoledních kurzů a kroužků týdně, například pěvecký, šachový, karate, aikido, jóga, moderní tanec, školní pěvecký sbor Campanela, keramika, účesy a kosmetika, rétorika