Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 13

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny


pořádá ve dnech 24. a 25.ledna 2007 v době od 13.00 do 17.00 zápis do školy.

Kontakt: 235 522 159, fax 235 522 156, zvs.travnickova@zris-mepnet.cz, zspasluziny@seznam.cz, www.zspasluziny.skolniweb.cz
Ředitelka školy: Mgr. Jana Ošťádalová
Zástupce ředitele: PaedDr. Věra Kozohorská
Škola se zaměřuje na vzdělávání dětí, které výukově selhávají na základních školách běžného typu. Kromě toho zřizuje třídy pro žáky s mentálním postižením různého stupně, integruje žáky s více vadami, s autismem.
Zápis se koná ve Speciálně pedagogickém centru Ámos, Trávníčkova 1743. Odborní pracovníci centra vám poradí, který typ školského zařízení bude pro vaše dítě nejvhodnější, případně provedou odborné psychologické a speciálně pedagogické vyšetření.
K zápisu se dostavte se svým dítětem, které dovrší k 31. 8. 2007 6 let, nebo starším, které dosud neplní povinnou školní docházku stanovenou zákonem č. 561/2004 Sb. S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte, případně odborná vyšetření týkající se dítěte. Více na tel. 235 516 651.

připravila Eva Černá