Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 12

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Trávníčkova 1744, Stodůlky

Kontakt: 251 091 641, fax 251 091 659, skola@zstravnickova.cz, hanzal@zstravnickova.cz, www.zstravnickova.cz
Ředitel školy: PaedDr. František Hanzal
Zástupci ředitele: PhDr. Jaroslav Vodička (II. st.), Mgr. Jiří Pejšman (I. st.)
Maximální povolená kapacita: 950 žáků
Zaměření školy: třídy s rozšířenou výukou jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky a výpočetní techniky
Výuka jazyků: angličtina (od 1. ročníku), němčina
Jiné aktivity: logopedická náprava, keramika, výtvarné techniky, hra na klavír, přírodovědný kroužek, začínáme s němčinou, tanec, tenis, stolní tenis, judo, volejbal, basketbal, florbal, fotbal, digitální fotografie, programování, zobcová flétna, aikido, biofeedback EEG, Modrý klub (žákům druhého stupně nabízí vzdělávací, výchovný a relaxační program), Centrum integrace (pomoc dětem s vývojovými poruchami učení), Komunitní centrum (pomoc dětem jiných národností), přírodovědné expedice