Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Méně je někdy více

Méně je někdy více

Jako senátor pro volební obvod, jehož zpravodaj se Vám dostal právě do rukou, jsem jedním z těch, kteří mají možnost ovlivňovat váš každodenní život. Asi se zarazíte, protože už dávno jste přišli na to, že člen horní komory tu není od toho, aby sháněl peníze na nové chodníky, rekonstrukce tělocvičen, případně nový kamerový systém.

Čím tedy měřit užitečnost práce senátora? Množstvím navržených zákonů, pozměňovacích návrhů? Nezastírám, že za dobu, kdy jsem členem Senátu Parlamentu České republiky, jsem sám přišel s některými vlastními legislativními úpravami a iniciativami, nebo jsem aktivně podpořil své kolegy v komoře.

Jenže si stále více uvědomuji, že smyslem mé práce není zahlcovat obyvatele novými zákony, jejich úpravami a doplňky. Dal jsem si tu práci a spočítal, že náš každodenní život ovlivňuje deset tisíc právních norem. Když to přepočítáte na tištěný papír ve Sbírce zákonů, vyjde vám, že zákony, vyhlášky a předpisy zaberou 23 tisíc stránek.

Zarážející také je, jak rostou novelizace nových nařízení. Na začátku devadesátých let to bylo 40 procent, v roce 2000 se číslo vyhouplo až na 85 procent!

Uvědomil jsem si, jak zmaten musí být živnostník, když si zvykne na pravidla a jen se rozkouká, aby se učil nová. Nejednou je ani nestačí registrovat; někdy až ve chvíli, kdy po něm úřady vyžadují údaje a v horším případě nějaké to penále. Kdybych to měl shrnout, a tu práci jsem si při zjišťování dal, staré zákony se jeví zákonodárcům kupodivu vyhovující. Novelizují se pravidla z bezprostředně předcházejícího volebního období, nebo zákony jimi samotnými navržené a schválené.

Prezident Václav Klaus si v jednom z novoročních projevů postěžoval, že v průměru každý třetí den podepisuje nějaké zákonné úpravy. „Tím je zužován prostor pro svobodné jednání a podnikání lidí, tím klesá úcta k zákonům a k jejich dodržování,“ uvedl.

Nechci být z těch, kteří se budou chlubit, kolik nových zákonů a pozměňovacích návrhů podali. Rád bych se naopak za čas pochlubil, že Senát odmítl tolik a tolik zbytečných zákonů. Že místo stovky tisíc paragrafů jich máme už jen padesát, o to však srozumitelnějších a platnějších. Když pár zákonů uberu a ty ostatní se zprůhlední, budu ráno vstávat s pocitem, že jsem sice udělal „méně“, ale prospěl více.

Miroslav Škaloud, senátor