Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny v dávkách státní sociální podpory.

Změny v dávkách státní sociální podpory.

V prosincovém STOPu jsme vás informovali o změnách v systému vyplácení rodičovského příspěvku. V souvislosti s tím jsme obdrželi řadu dotazů k rodičovskému příspěvku, ale i k dalším dávkám státní sociální podpory, na které zde stručně odpovím.

Musí o rodičovský příspěvek žádat i rodiče, kterým je v současné době vyplácen?


Ano, pro nárok od 1. 1. 2008 je nutno podat novou žádost o rodičovský příspěvek. Nárok na základě dosavadní žádosti k 31. 12. 2007 ze zákona zanikl. Naposledy bude na základě původní žádosti vyplaceno v lednu 2008 zpětně za prosinec 2007.

Dostala jsem v listopadu poštou obálku se třemi formuláři. Musím vyplňovat kromě nové zelené žádosti o rodičovský příspěvek i žlutou žádost o volbu a nechávat potvrzovat fialové potvrzení od zaměstnavatele?


Všechny formuláře vyplňovat nemusíte. Pokud máte k 1. 1. 2008 dítě starší 21 měsíců (děti narozené do 31. 3. 2006), stačí vyplnit jen novou žádost o rodičovský příspěvek. Od 1. 1. 2008 budete dostávat do 3 let 7 600 Kč a do 4 let 3 800 Kč. Žádost o volbu nevyplňujte také tehdy, pokud chcete pobírat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte v částce 3 800 (i u této varianty dostáváte do 21 měsíců základní výměru 7 600 Kč).

Může o rodičovský příspěvek požádat otec dítěte? Jaké musí splnit podmínky?


Ano, o rodičovský příspěvek může žádat kdokoli z rodičů. Musí osobně celodenně a řádně pečovat o dítě, které je nejmladší v rodině, a pokud chce vykonávat výdělečnou činnost, zajistit po tu dobu hlídání jinou dospělou osobou. Dítě může v určitém rozsahu navštěvovat i jesle nebo mateřskou školku.

Jak je to s rodičovským příspěvkem, když dávám dítě na část dne do školky?


Dítě do tří let věku můžete dávat do jeslí nebo školky na pět dní v měsíci, dítě starší tří let buď na pět dní v měsíci, nebo na čtyři hodiny denně.

Jaké jsou změny u přídavku na dítě?


Nárok na přídavky na děti mají rodiny s příjmy do 2,4 násobku životního minima. Budou vypláceny v pevné výši dle věku dítěte: na dítě do 6 let 500 Kč, od 6 do 15 let 610 Kč a od 15 do 26 let 700 Kč.

Jaké jsou změny v sociálním příplatku?


Na tuto dávku mají nárok pouze rodiny s příjmy nepřesahujícími dvojnásobek životního minima rodiny.

Prý bude zrušen příspěvek na školní pomůcky?


Ano, děti, které půjdou k zápisu po 1. 1. 2008, již nemají na tisícikorunové pastelkovné nárok. Do 31. 5. 2008 je ale možné žádat o tuto dávku zpětně.

Které další dávky státní sociální podpory se změnily?


Porodné se vyplácí pro děti narozené od 1. 1. 2008 ve výši 13 000 Kč na jedno dítě (na dvojčata tedy dvojnásobek). Dochází také k omezení nároku na dávku pohřebného u pohřbů uskutečněných od 1. 1. 2008. Pohřebné ve výši 5 000 Kč se vyplácí již jen žadateli, který vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Z dávek pěstounské péče se mění jen příspěvek při převzetí dítěte. Je stanoven pevnou částkou podle věku dítěte: do 6 let 8 000 Kč, 6 - 15 let 9 000 Kč, 15 – 18 let 10 000 Kč.

Mění se nějak výpočet příjmů rodiny?


Do rozhodných příjmů pro přiznání dávek závislých na výši příjmu se od 1. 1. 2008 nově nezapočítává výživné hrazené z příjmů osoby, společně posuzované s příjemcem výživného. Smyslem je zamezit dvojímu započtení příjmu. Např. u otce, který platí výživné na dítě, ale je s tímto dítětem pro nárok na dávky nadále společně posuzovanou osobou, se do rozhodných přijmů rodiny počítá jen jeho příjem a nikoli výživné, které ze svého příjmu zaplatil společně posuzovanému dítěti. Ivana Jahodová, vedoucí odboru státní sociální podpory


ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Přišla jsem o práci
Dobrý den, paní doktorko. Je mi 52 let, přišla jsem o práci (prý z důvodu reorganizace) a nevím, co dál. Na trhu práce uplatnění už asi nemám – všude chtějí mladé, flexibilní, perspektivní. Stydím se jít na Úřad práce. Manžel mě sice uživí, ale je mi to nepříjemné. Děti už jsou dospělé a vnoučata v nedohlednu. Cítím se k ničemu, stará, nepotřebná, neužitečná. Už mě ani nebaví oblékat se, upravit se… nemám proč. Co s tím?

Zatěžkávacích zkoušek proděláváme v životě všichni spoustu. Některé jsou snáze řešitelné, některé hůř. Reaktivní deprese (smutek jako reakce po nějakém těžkém osobním prožitku) může ale při neřešení přejít do chronické podoby, která je mnohem hůře ovlivnitelná. Důležitý je tedy náš přístup k obtížím. Jeden rezignuje, druhého komplikace naopak přimějí k vyšším výkonům. Někdy se zdá, že člověk na další cestu nových řešení už nemá sílu. Určitě by bylo vhodné daným obdobím projít se zkušeným psychoterapeutem.

Zásady, které Vás udrží v chodu – naplánovat si den a týden (nejlépe písemně jako školní rozvrh), a potom se plánem mechanicky řídit. Vstát jako každý den, jít třeba nakoupit, do knihovny, vyvenčit psa, do kroužku keramiky, do jazykové školy… kamkoli mezi lidi. Přibude tak i důvod dbát o svůj zevnějšek. Bude pro Vás možná nemožné najít zajímavou práci, ale možná najdete nové známé, nové koníčky, nový smysl svého života. Hodně štěstí.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz