Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražská plynárenská přijede za vámi

Pražská plynárenská přijede za vámi

Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinnou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o., a ÚMČ Praha 13 nabízí stávajícím i potenciálním odběratelům zemního plynu novou službu - mobilní obchodní kancelář, kde si mohou bez cestování na kontaktní místa do centra či Michle vyřídit řadu záležitostí (zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, změny způsobu placení, zasílací adresy atd., reklamace, výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru) nebo získat informace, tiskopisy a informační brožury. Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu VW s logem Pražské plynárenské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí za oční klinikou v následujících termínech:

8. 1. 2008 od 11.00 do 15.00 hodin,
5. 2. 2008 od 14.00 do 17.00 hodin,
4. 3. 2008 od 11.00 do 15.00 hodin.

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.