Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • Jasná pravidla pro využití výstavních prostor na Staroměstské radnici stanovili 27. listopadu pražští radní. Žadatelem o bezplatné užívání výstavních prostor může být právnická nebo fyzická osoba z České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro výtvarnou činnost. Vedle poskytování grantů a partnerských příspěvků jsou tyto výstavní prostory jednou z dalších forem podpory ze strany hlavního města Prahy výtvarnému umění. 
  • Do bezpečnosti dětí a chodců na pražských komunikacích bude hl. město Praha v roce 2008 v rámci akce BESIP opět investovat miliony korun. Ke snížení počtu nehod automobilů a pěších v ulicích pomohou například lépe osvětlené přechody, rozšířené chodníky, optické pruhy pro zpomalení dopravy či zpomalovací prahy. 
  • Z metropole by měly začít postupně mizet výherní hrací přístroje, neboť množství negativních důsledků, které doprovázejí jejich provoz, již překročilo únosnou míru. Přitom počet těchto přístrojů rok od roku roste. Prvním počinem v tomto boji je nová obecně závazná vyhláška. Platit začíná v tomto roce a na její tvorbě hlavní město intenzivně spolupracovalo s městskými částmi. 
  • Do své druhé poloviny se již přehoupla modernizace vlaků metra na trase B. Do roku 2009 bude vozový park doplněn na plánovaný stav 48 vlaků, rekonstrukce zbývajících 14 vlaků počítá s 1,75 miliardami korun z městské kasy. Na obnovu vozů trasy metra A i B putovaly od roku 2000 již přibližně čtyři miliardy korun. 
  • Pod Václavským náměstím v hloubce až 15 metrů začíná ražba nového kolektorového tunelu. Spolu s dalšími kolektory v centru města vytvoří uzavřený systém schopný různých variant zálohy a přepojování sítí pro případ poruch. Soustava umožní další bezproblémový rozvoj centra metropole a především zvýší spolehlivost dodávek vody, elektřiny a dalších médií. Životnost kolektoru je více než 100 let. 
  • Od roku 1999 došlo v Praze ke snížení průměrné doby dojezdu vozidel Rychlé zdravotnické pomoci z deseti na sedm minut, uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož působnosti spadá integrovaný záchranný systém. Hraniční stanovená doba dojezdu sanitky k případu je patnáct minut, v současné době tuto hranici překročí jen jeden výjezd ze sta.