Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výroční valná hromada ve Stodůlkách

V sobotu 8. prosince se za účasti hostů z Úřadu MČ Praha 13, Výkonného výboru Městského sdružení hasičů, zástupců SDH Řeporyje, Řepy, Třebonice a Zličín uskutečnila valná hromada SDH Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok. Byly také předávány věrnostní stužky za délku členství ve sboru 10, 20, 30 let. Již 40 let jsou ve sboru Pavel Škába a Božena Chmelová. Jednotka měla celkem 31 výjezdů, z toho jednou k požáru na Vypichu v době pálení čarodějnic, 16 výjezdů k technickým zásahům, 6 na stáž u HZS, 3 na námětová cvičení, 4 k zabezpečení akce MČ a jeden na asistenci. Nejvíce jednotku potrápilo 11 zásahů při lednové vichřici Kiryll a 5 při přívalových deštích v srpnu. V průběhu roku si členové JSDH na stážích a na námětových cvičeních zdokonalovali své znalosti a vědomosti. Dva členové si obnovili zkoušky velitele a dva strojníka. Sbor děkuje Úřadu městské části Praha 13, všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu činnosti.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky