Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů leden 2008

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

7. 1.
Vesele do nového roku Svatava Bulířová


14. 1.
Káva o čtrnácté Růžena Kučerová, Marie Plevová
Počítače DS Lukáš (pro členy klubu seniorů) Jiřina Focherová

21. 1.
Jak žít s astmatem? Mgr. Jana Zelenková (FN Motol)
Německá konverzace prof. Marie Kohoutová

28. 1.
Beseda – Naše první zkušenosti se změnami, které nastanou od 1. 1. 2008 nejen ve zdravotnictví.
Počítače DS Lukáš (pro členy klubu seniorů) Jiřina Focherová

V novém roce přeji všem především co nejlepší zdraví. Udržme si dobrou pohodu!

Mgr. Svatava Bulířová
vedoucí klubu seniorů I, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)


8. 1.
K poslechu i k tanci nám zahraje duo Sparťanka

15. 1.
Posezení u kávy, pan Stanislav Motl nám bude vyprávět o Filmovém studiu Barrandov

22. 1.
Indie – promítání fotografií, krátké video s indickou hudbou, vyprávění zážitků z cest

29. 1.
Posezení u kávy, kvíz Milionář

Na začátku každého setkání nás čeká krátké cvičení. Návštěva divadla nebo koncertu bude ještě upřesněna.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu seniorů II, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami


16. 1.
Muž a vaření Jan Hamerník

23. 1.
Není voda jako voda (pokračování) Drahomír Brzobohatý

30. 1.
Mezilidské vztahy Michael Špilar

6. 2.
Zamyšlení nad činností klubu III. Jana Brzobohatá

Jana Brzobohatá, vedoucí klubu seniorů III, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule


31. 1.
Při našem prvním letošním setkání se domluvíme, kdo se zúčastní výstavy ve Valdštejnské jízdárně, která nám přiblíží osobnost vévody Albrechta z Valdštejna, který ve své době ovlivňoval dění v celé Evropě. Návštěvu této ojedinělé výstavy plánujeme na 6. února, kdy je odpoledne vstup pro všechny návštěvníky zdarma. Součástí prohlídky této výstavy bude i procházka z Malostranského náměstí až k Valdštejnské jízdárně, kterou obohatí přednáškou pan Jiří Jindra. Na tomto setkání nás také navštíví pan Tibor Belohorec z odboru životního prostředí, který odpoví na případné dotazy.

Upozornění: Všechny informace o činnosti našeho klubu hledejte ve vývěsní skříňce, která je umístněna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14. 30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR - územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17


2. 1.
Poradní den – posezení při hudbě a kávě

9. 1.
Dia klub – Diabetik po Vánocích, jak dál?

16. 1.
Poradní den – posezení při promítání filmu

23. 1.
Dia klub – hovoříme o diabetu – pokračování z 9. 1.

30. 1.
Poradní den – setkání přátel při kávě

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405