Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obhájené prvenství

 

V pátek 4. prosince se v ZŠ Kuncova konal 2. ročník turnaje smíšených dospělých dvojic v badmintonu, určený ředitelkám a ředitelům MŠ a ZŠ Prahy 13, pedagogickým i technickým pracovníkům škol, rodičům a přátelům ZŠ Kuncova.
Účast sice poznamenala letošní chřipková epidemie, ale přesto se do něho přihlásilo pět dvojic. Z lítých sportovních bojů nakonec vyšel vítězně pár ZŠ Kuncova (Petrnoušek) s MŠ Barvička (Vondráčková) před dvojicí reprezentující MŠ Pastelka (Gombířová, Matýsek).
Na 3. místě skončila MŠ Korálek (Babjaková, Dědík). V průběhu turnaje si všichni našli čas i na občerstvení a přátelské předvánoční poklábosení.
Medaile i fotodokumentaci zajistil pan Pardubický z ÚMČ Praha 13, kterému patří dík od všech účatníků turnaje.

Pavel Petrnoušek